Visjes WeBlog

Just another WeBlog
Subscribe

Ons laatste avondmaal?

09 april 2009 Door: Visje @ 11:53 Categorie: Algemeen  

laatste avondmaal

Vandaag is het Witte Donderdag, de dag waarop Jezus met zijn discipelen het Laatste Avondmaal nuttigde. Zoals eerder gezegd, en zoals iedereen in de ambtenarij wel weet, is het morgen Goede Vrijdag. De dag dat Jezus aan het kruis genageld werd en stierf. De daad op zich was, van Jezus uit, redelijk passief. Geen verzet. Lijdzaam onderging hij zijn lot en maakte plaats voor de ‘waarheid’. De waarheid van de joodse schriftgeleerden. Volgens hen maakte Jezus zich schuldig aan godslastering.

Ze leverden hem uit aan Pilatus. Hij moet Jezus veroordelen. Maar omdat hij geen schuld kan vinden stelt hij stelt ze de keus. Of Jezus of de gevreesde rover Barabas vrij laten. De menigte heeft toen gekozen voor Barabas. Jezus moest en zou het veld ruimen.

De economische crisis heeft het Laatste Avondmaal aangekondigd binnen het bedrijf waar ik (nog) werk. De bank heeft aan de directie gevraagd om maatregelen. Er moeten 12 mensen het veld ruimen. De 12 discipelen beginnen, mochten we vandaag niets te horen krijgen, vanavond aan hun laatste avondmaal. De OR heeft echter geen andere keuze dan op een gegeven moment in te stemmen. De bank, directie en OR zijn de hoofdrolspelers in ons passiespel.

Een ieder binnen het bedrijf speelt mee in ons passiespel. Echt ieder element is hier vertegenwoordigd. Tot Judas aan toe. Alleen binnen ons passiespel is het me niet helemaal duidelijk wie Judas is. Of de rol bewust wordt gespeeld, of dat hem de rol wordt toebedeeld door de omstandigheden, maar als ik om me heen kijk lopen er meerdere rond.

Laten we maar hopen dat vandaag het oordeel over de 12 geveld gaat worden, zodat de parallel tussen de gebeurtenissen van 2000 jaar geleden niet zo erg voor de hand ligt.